Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η σελίδα αυτή περιγράφει τις νομικές οδηγίες που αφορούν κάθε χρήστη του διαδικτύου που επισκέπτεται αυτό τον Ιστότοπο. Συμβουλευόμενοι αυτό τον ιστότοπο υποχρεούστε χωρίς επιφύλαξη να σέβεστε αυτές τις οδηγίες. Σας προτείνουμε να συμβουλεύεστε τις οδηγίες τακτικά καθώς μπορεί να τροποποιoύνται περιστασιακά και χωρίς προειδοποίηση.

Κατάλογος άμεσων συνδέσεων με τα τμήματα:

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία
 2. Φύση των πληροφοριών
 3. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
 4. Προσωπικές και άλλες Πληροφορίες
 5. Περιορισμοί Ευθύνης
 6. Διαθεσιμότητα του Ιστότοπου
 7. Νομικό Πλαίσιο
 8. Όροι και προϋποθέσεις
 9. Πηγές

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η sanofi-aventis A.E.B.E (μέλος του Sanofi Group) διατηρεί και διαχειρίζεται αυτό τον ιστότοπο. Η παρουσίαση και το εν γένει υλικό συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, των λογοτύπων και των κατοχυρωμένων ονομάτων χώρου που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο www.kalikardia.gr (εφ’ εξής ο «Ιστότοπος»), προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το εν λόγω υλικό ανήκει στη Sanofi.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η επανέκδοση, η ανάρτηση, η παραποίηση, η μετάδοση ή καθ’οιονδήποτε τρόπο διανομή του υλικού του Ιστότοπου, ολοκλήρου ή μέρους αυτού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Sanofi. Επιτρέπονται αντίγραφα για προσωπική, μη εμπορική, κατ’οίκον χρήση.

Η ακόλουθη σημείωση πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα αντίγραφα του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Ιστότοπου:
“COPYRIGHT © 2013-2015 Sanofi. Κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων”.

Η εξουσιοδοτημένη χρήση των οπτικών μέσων, τα οποία είτε συγκροτούν τον Ιστότοπο είτε περιέχονται σε αυτόν, συνεπάγεται ότι αυτά δεν επιτρέπεται να παραποιούνται, να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται καθ’οιονδήποτε τρόπο.
Η Sanofi διατηρεί το δικαίωμα λήψης ενδίκων μέσων κατά οποιουδήποτε παραβιάζει τα δικαιώματα της πνευματικής της ιδιοκτησίας.

2. Φύση των πληροφοριών

Πληροφορίες που θα βρείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι υποκαθιστούν τη συμβουλή του δικού σας γιατρού ή φαρμακοποιού Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για τη διάγνωση ασθένειας ή σωματικού προβλήματος ή για να καθορίσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Πρέπει να συμβουλεύεστε πάντα το δικό σας γιατρό ή φαρμακοποιό.

Αρχή της σελίδας

3. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η Sanofi δεν φέρει καμία ευθύνη για ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του Ιστότοπου. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ελέγξουμε το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων, οι οποίες είναι και παραμένουν απόλυτα ανεξάρτητες από τη Sanofi.

Επιπρόσθετα, η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ του Ιστότοπου της Sanofi και ιστότοπου τρίτου δεν υπονοεί σε καμία περίπτωση ότι η Sanofi εγκρίνει το περιεχόμενο του ιστότοπου ή, επιπλέον, οποιαδήποτε χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Επίσης φέρετε την ευθύνη για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων έτσι ώστε να αποτρέπεται η επιμόλυνση του Ιστότοπου από ιούς.

Οι εξωτερικές ιστοσελίδες μπορούν να περιέχουν ηλεκτρονικές υπερσυνδέσεις (hyperlinks) που οδηγούν στον Ιστότοπο αυτό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ρητή συναίνεση της Sanofi πριν την εγκατάσταση μιας τέτοιας σύνδεσης. Η Sanofi σε καμία περιπτωση δε ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων. Η Sanofi δεν είναι εξουσιοδοτημένη να αναθεωρεί, να ελέγχει ή να εγκρίνει, και δεν φέρει ευθύνη για, το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοσελίδων ή διαφημίσεις, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθενται ή είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των ιστοσελίδων.

Αρχή της σελίδας

4. Προσωπικές και άλλες Πληροφορίες

4.1

   Η Sanofi δε θα αποκαλύψει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε αποστείλει ηλεκτρονικά. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται με σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση του αιτήματός σας.

 

   Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία Ν. 2472/1997 «Περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” όπως ισχύει σήμερα, ‘έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και κατάργησης οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων με την υποβολή μιας απλής αίτησης:

   • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info.greece@sanofi.com
   • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 348 – Κτίριο Α, 176 74, Αθήνα, Ελλάδα.

Η παρούσα δήλωση για τα «Cookies» εφαρμόζεται στον παρόντα Ιστότοπο, καθώς και στις εφαρμογές, η πρόσβαση στις οποίες και των οποίων η χρήση πραγματοποιείται μέσω ιστότοπων ή πλατφορμών που διαχειρίζεται η Sanofi ή τρίτος για λογαριασμό της Sanofi (εφεξής «Ιστότοποι kalikardia.gr»).

Κάνοντας χρήση ενός Ιστότοπου της Sanofi ή, κατά περίπτωση, επιλέγοντας “αποδοχή” στο banner/αναδυόμενο παράθυρο με τίτλο Cookies στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού μας Τόπου, δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού ιχνών από εμάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δήλωση και τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με την χρήση cookies στην οποία προβαίνουμε, θα πρέπει είτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον περιηγητή σας, είτε να μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Sanofi. Η απενεργοποίηση λήψης των cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να επηρεάσει, ωστόσο, την εμπειρία σας κατά τη χρήση ενός Ιστότοπου της Sanofi.
Αν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, θα πρέπει επίσης να ελέγξετε το περιεχόμενο της δήλωσης ιδιωτικότητας που συνοδεύει την εν λόγω εφαρμογή, ώστε να κατανοήσετε τις ειδικότερες μεθόδους συλλογής δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση της.

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των Ιστότοπων της Sanofi και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους της Sanofi στις προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς τον χρήστη χαρακτήρα τους, να λάβουμε γνώμες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών.

4.2 Ο Ιστότοπος δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να υποβάλλετε. Ως εκ τούτου, και με την εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων που συνοψίζονται παραπάνω, κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή : έγγραφα, δεδομένα, γραφικά, ερωτήσεις, προτάσεις, έννοιες, σχόλια ή άλλα, που θα μας κοινοποιήσετε στον Ιστότοπο αυτό, δεν θα θεωρηθούν με κανένα τρόπο εμπιστευτικές. Συνεπώς, το να μας μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα μάς παρέχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αναπαράγουμε, να τα διαδώσουμε, να τα τροποποιήσουμε ή να τα μεταδώσουμε με σκοπό την επεξεργασία της αίτησής σας.

Αρχή της σελίδας

5. Περιορισμοί Ευθύνης

Η Sanofi καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστεί κατά το δυνατό η ακρίβεια και η ενημερότητα των πληροφοριών στον Ιστότοπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του Ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η Sanofi όμως δε μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, και με εξαίρεση τις άμεσες ζημίες που προκύπτουν από πλημμελή συμπεριφορά ή από κακή διαχείριση εκ μέρους της Sanofi, η εταιρεία δεν ευθύνεται για:

 • Οποιαδήποτε ανακρίβεια, λάθος ή παράλειψη στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο.
 • Οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν από δόλια επέμβαση τρίτων στον Ιστότοπο η οποία οδηγεί στην τροποποίηση των πληροφοριών ή του υλικού που παρέχονται στον Ιστότοπο.

Γενικότερα, οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, ανεξάρτητα από την αιτία, την προέλευση, τη φύση ή τις συνέπειές τους, ακόμα και στην περίπτωση που η Sanofi είναι ενήμερη για την πιθανή ύπαρξη τέτοιων ζημιών, ακόμα και αν είναι αποτέλεσμα (α) πρόσβασης ή μη δυνατότητας πρόσβασης στον Ιστότοπο, (β) χρήσης του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανόμενων ζημιών ή ιών που ενδέχεται να μεταδοθούν στον υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και (γ) οποιασδήποτε ένδειξης εμπιστοσύνης προς τις πληροφορίες που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα στον Ιστότοπο.


Το υλικό του Ιστότοπου και κάθε άλλου ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν», χωρίς εγγύηση, άμεση ή έμμεση. Η Sanofi δεν παρέχει καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση που να σχετίζεται, χωρίς περιορισμό, με την εμπορικότητα και την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση.

Αρχή της σελίδας

6. Διαθεσιμότητα του Ιστότοπου

Ως χρήστες αναγνωρίζετε ότι (α) τεχνικά σφάλματα δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως και η Sanofi δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ευθύνη για αυτά, (β) είναι δυνατό τέτοια σφάλματα να οδηγήσουν στην προσωρινή μη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου και, (γ) συνθήκες και ενέργειες εκτός του ελέγχου της Sanofi ίσως επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του Ιστότοπου, π.χ. συνδέσεις μετάδοσης και τηλεπικοινωνίας μεταξύ σας και της Sanofi και της Sanofi και άλλων συστημάτων και δικτύων.

Η Sanofi ή/και οι προμηθευτές της δικαιούνται οποιαδήποτε στιγμή, είτε σε προσωρινή είτε σε μόνιμη βάση, να τροποποιούν τον Ιστότοπο είτε να διακόπτουν την πρόσβαση σε αυτόν για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή/και με σκοπό τη βελτίωση/αλλαγή του Ιστότοπου. Η Sanofi δεν ευθύνεται για καμία τροποποίηση, παύση ή διακοπή λειτουργίας του Ιστότοπου.

Αρχή της σελίδας

7. Νομικό Πλαίσιο

Ο Ιστότοπος αυτός και το περιεχόμενό του διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιοδήποτε ένδικο μέσο με αντικείμενο τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Αρχή της σελίδας

8. Όροι και προϋποθέσεις

8.1 Site Editor
Sanofi-aventisAEBE
Λεωφ. Συγγρού 348Α, Καλλιθέα 17674
Tel.: +30-210-9001600
8.2 Επιστημονικός υπεύθυνος
Ιατρικό Τμήμα, Sanofi-aventis AEBE
8.3 Site hosting:
Hill+Knowlton Strategies
Har. Trikoupi & 5 Xenias str.KEFALARI
Athens, 14562 Greece

 

Αρχή της σελίδας

9. Πηγές φωτογραφιών

shutterstock, fotolia

Αρχή της σελίδας
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου, 2015

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2013-2015 Sanofi. Κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων.